Thẻ: Phương pháp Montessori

Phương pháp giáo dục Steiner

Phương pháp giáo dục Steiner: Hãy để con sáng tạo

Phương pháp giáo dục Steiner được ứng dụng nhiều trên thế giới nhưng còn khá mới tại Việt Nam. Ưu điểm của phương pháp này là những hoạt động...

Phương pháp Montessori

Phương pháp Montessori và những hiểu biết cần thiết

Phương pháp Montessori là một phương pháp giáo dục hiện đại phổ biến trên thế giới đã và đang được áp dụng rất hiệu quả. Đây được ví như...