Sốt bao nhiêu độ thì nguy hiểm?

I. Sốt và một số điều bạn cần biết 1. Sốt là gì Cơ thể bạn đang nóng bừng lên, bạn có thể không cảm thấy khỏe, và bạn...