5 giác quan của trẻ sơ sinh phát triển như thế nào?

Suốt quá trình ở trong bụng mẹ, các giác quan của trẻ được hình thành và phát triển theo thứ tự nhất định. Xúc giác Xúc giác được hình...